ONZE BEWONERS

Onze Bewoners

Onze bewoners zijn mensen met hun domicilie in een ander EU land. Zij werken en wonen dus tijdelijk in Nederland. Deze mensen kiezen ervoor om de economie in ons land te versterken en tegelijkertijd de welvaart van zichzelf en hun familie in het land van herkomst te bevorderen. Mochten deze mensen zich permanent willen vestigen in Nederland zullen wij ze begeleiden door alle relevante informatie te verstrekken. Denk hierbij aan hulp bij het vinden van een huur of koop huis, informatie over wetten en regelgeving in Nederland, het starten van een opleiding of taalcursus en de Nederlandse cultuur.

thema-fch

“Het werk is leuk en de sfeer in Nederland is goed.”

Jaroslaw Kasprowski werkt al vijf jaar in Nederland. Hij gaat eens per 3 maanden naar Polen en zijn oudere kinderen komen graag een keer naar Nederland. Ziet hij zichzelf hier tot zijn pensioen werken? “Zolang mijn vrouw het goed vindt, waarom niet?” Hij volgt sinds enige tijd Nederlandse les in Turnhout en probeert soms naar de Nederlandse televisie te kijken. “Maar wel moeilijk”, zegt hij. Gelukkig hebben ze op de Flex Campus Hapert enkele Poolse zenders en Netflix in het pakket. Tomasz is nog maar twee jaar in Nederland aan het werk en hoewel hij zijn vrouw en kinderen natuurlijk ook mist, bevalt het hem hier goed. “Het werk is leuk en de sfeer in Nederland is goed.” Hij gaat zeker gebruik maken van het voetbalveld, want hij was in eigen land een prima keeper.

Belangstelling voor een of meer woonstudio’s? Of wilt u dat wij dit concept elders voor u realiseren?